+359 24 83 31 33

Вярваме, че успехът на нашите клиенти предопределя нашия собствен!

Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“ се състои от квалифициран и амбициозен екип, начело на който стоят доказани юристи с богат опит. Дейността на дружеството е съсредоточена в областта на търговското и банковото право, индивидуалното принудително изпълнение, несъстоятелност, капиталови пазари, конкурентно право. Динамичната работа и високата мотивация на екипа са основна движеща сила на кантората.

Свържете се с нас

Екипът на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“ ще направи всичко възможно, за да разреши Вашия правен казус.

Вижте повече