+359 24 83 31 33

Анета Антонова

Адвокат

Адвокат Анета Антонова

  • Адвокат Анета Антонова е управляващ съдружник и основател на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“. Адв. Антонова е доктор по право и доцент по гражданско и семейно право. Тя е дългогодишен преподавател по търговско и банково право в СУ „Климент Охридски“. От 2011 г. е заместник-декан на Юридически факултет към университета. Има специализация по търговско право на Германия в Института по германско право при ЮФ на СУ „Климент Охридски“.
  • Адв. Антонова е Арбитър към Търговски арбитражен съд към Национална юридическа фондация – София; Арбитражен съд при Европейска юридическа палата. Председател е на секция „Право“ към съюза на българските учени. Член е на Управителния съвет на фондация „120 години Юридически факултет към СУ „Климент Охридски““. Носител е на почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност за 2013 г.
  • Член е на съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието.
Вижте повече

Мария Шукерова

Адвокат

Адвокат Мария Шукерова

  • Адвокат Мария Георгиева Шукерова е управляващ съдружник и основател на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“. Тя е Магистър по Право, Магистър по право на ЕС и магистър по Икономика, със специалност „Финанси“ и „Счетоводство и контрол“. Притежава висше Юридическо и Икономическо образование.
  • Издържала е изпит за адвокати и младши адвокати, провеждан от Висшия адвокатски съвет. Вписана в Софийска адвокатска колегия.
  • Включена е в утвърдения списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, със заповед ЛС-И-545/14.05.2014 г., издадена от Министъра на правосъдието (Държавен вестник, бр. 44 от 27.V.2014 г.).
  • Вписана е в списъка на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със заповед № -01-326/16.09.2014 на Изпълнителния директор.
  • Включена е в списъка на Българска Народна Банка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност на банка.
Вижте повече