+359 24 83 31 33

Застрахователно право:

  • сделки по придобиване на мажоритарни пакети от капитала на застрахователни дружества;
  • Представителство пред Комисията за финансов надзор;
  • правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
  • Консултации и оказване на съдействие при ликвидиране на щети;
  • процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.

« Обратно