+359 24 83 31 33

Конкурентно право:

  • Консултации относно съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, разгласяване на производствени и търговски тайни;
  • Консултации в областта на концентрацията на стопанската дейност по Закона за защита на конкуренцията, правно съдействие за уведомяване и получаване на разрешение от Комисията за защита на конкуренцията;
  • Консултации на дружества относно монополно и господстващо положение на пазара;
  • Консултации относно ограничения на конкуренцията: забранени споразумения, решения и съгласувани практики, свързани с пряко или непряко регулиране на цени, разпределение на пазари или източници на суровини;
  • Консултации относно условията за освобождаване от забраната заопределени споразумения, решения и съгласувани практики, включително приложимост на групово освобождаване от забраната;
  • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

« Обратно