+359 24 83 31 33

Изпълнителни производства:

  • Изготвяне и депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове;
  • Образуване и водене на изпълнителни производства пред частни и държавни съдебни изпълнители;
  • Пълно имуществено проучване и определяне способ на изпълнение;
  • Процесуално представителство и защита правата на взискатели и длъжници;
  • Консултации и подготовка на всички документи за участие в публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс;
  • Консултации и съдействие при сключване на споразумения за доброволно уреждане на спорове.

« Обратно