+359 24 83 31 33

Вярваме, че успехът на нашите клиенти предопределя нашия собствен успех!

Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“ се състои от квалифициран и амбициозен екип, начело на който стоят доказани юристи с богат опит. Динамичната работа и високата мотивация на екипа са основна движеща сила за предоставяне на пълноценно правно обслужване на клиентите на кантората.

Сфера на дейност

Дружествено право. Сливания и придобивания

Изпълнителни производства

Търговска и банкова несъстоятелност

Вещно право и недвижими имоти

Банково право и капиталови пазари

Данъчно право

Конкурентно право

Търговски сделки. Облигационно право

Застрахователно право

Административно право

Вижте повече
За нас

Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“ се състои от квалифициран и амбициозен екип, начело на който стоят доказани юристи с богат опит. Дейността на дружеството е съсредоточена в областта на търговското и банковото право, индивидуалното принудително изпълнение, търговската и банкова несъстоятелност, капиталовите пазари, конкурентното право. Динамичната работа и високата мотивация на екипа са основна движеща сила за предоставяне на пълноценно правно обслужване на клиентите на кантората.

Свържете се с нас
Вижте повече

Адвокатско дружество “Антонова и Шукерова”


гр. София
бул. “Витоша" № 19
ет. 4, ап. 14
тел: +359 24 83 31 33

За да се свържете с нас, може да ползвате и e-mail формата в дясно.

Екипът на Адвокатско дружество „Антонова и Шукерова“ ще направи всичко възможно, за да разреши Вашия правен казус.

Очакваме Ви!

Пишете ни